Jak souvisí plasticita listů s mírou specializace rostlin?

Rostliny se celý svůj život obvykle nacházejí na jednom místě a musejí se s tím vyrovnat. Pomáhá jim v tom i fenotypová plasticita, tedy schopnost nebýt vždy stejný, ale měnit své charakteristiky podle konkrétního prostředí. Právě fenotypová plasticita se zřejmě podílí na tom, že některé druhy mohou pronikat do prostředí s širším rozmezím ekologických podmínek. Nasvědčují tomu studie jednotlivých druhů. Doposud ale není jasné, jestli plasticita znaků rostlin obecně souvisí s jejich ekologickou specializací.

Petr Dostál z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích společně s kolegy z Universität Bern a Masarykovy univerzity v Brně zjišťoval, jaký vztah má k ekologické specializaci druhů fenotypová plasticita jejich listů. Badatelé analyzovali celkem pět znaků souvisejících s listy u více než stovky lučních druhů rostlin, a rovněž změny biomasy rostlin, během odpovědi těchto rostlin na experimentální hnojení, stínění a zamokření. Plasticitu v těchto znacích poté porovnali s mírou ekologické specializace druhů vzhledem k jejich nárokům na světlo, živiny a vlhkost.

Některé znaky listů sice mají dílčí vztah k nárokům rostlin na jednotlivé podmínky prostředí, celkově se ale nepotvrdilo, že by méně specializované druhy rostliny, které jsou schopné růst v širším rozmezí podmínek, byly více plastické. V některých znacích souvisejících s listy byly takové druhy dokonce plastické méně, než ekologičtí specialisté. Zdá se, že plasticita rostlin v listech nesouvisí s jejich schopností pronikat do širšího rozmezí podmínek prostředí.

polygonum_amphibium

Nápadně plastická rostlina rdesno obojživelné. Kredit: RI / Wikimedia Commons.

Dostál P., Fischer M., Chytrý M. and Prati D. (2016): No evidence for larger leaf trait plasticity in ecological generalists compared to specialists. Journal of Biogeography online 14. 10. 2016.

DOI: 10.1111/jbi.12881

Kontakt: RNDr. Petr Dostál, Ph.D. (petr.dostal at ibot.cas.cz)