České v Praze

Botanik z BÚ se podílel na revitalizaci areálu Kláštera sv. Anežky

České v Praze

V úterý 25. října 2016 byl slavnostně otevřen revitalizovaný Klášter sv. Anežky České v Praze. Zahradní úpravy areálu s použitím původních druhů a rekonstrukcí středověké zahrady byly provedeny s využitím botanické expertizy, kterou pro Národní galerii vypracoval Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR. Na jejím základě je postupná revitalizace kláštěrní zeleně zaměřena na zachování jejích existujících hodnot a jejich rozvíjení  směrem k druhové skladbě blízké někdejšímu stavu v dobách fungování kláštěra.