Jaká je diverzita epifytických orchidejí v Nepálu?

Orchideje nejsou jenom ozdobou našich luk. V tropických oblastech roste ohromné množství epifytických orchidejí, tedy takových, které žijí na jiných rostlinách, obvykle dřevinách, aniž by zasahovaly do vnitřku těl svých hostitelů. Diverzitu epifytických orchidejí přitom do značné míry ovlivňují charakteristiky jejich hostitelů. Vztahem mezi diverzitou epifytických orchidejí a jejich hostiteli se již zabývalo několik studií, které se ale většinou nedotýkaly větších prostorových měřítek.

Maan Rokaya a Zuzana Münzbergová z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a Karlovy univerzity v Praze se s mezinárodním týmem odborníků podíleli na zkoumání vztahu mezi diverzitou epifytických orchidejí a vlastnostmi jejich hostitelů na různých lokalitách v Nepálu. Badatelé zaznamenali epifytické orchideje u více než 23 tisíc jedinců hostitelů. Celkem zahrnuli 141 druhů orchidejí, které rostly na 192 druzích hostitelů.

Počet jedinců epifytických orchidejí byl vyšší tam, kde bylo i více jedinců hostitelů. Diverzita orchidejí, jejich četnost a druhové zastoupení se mezi jednotlivými lokalitami v Nepálu lišily. Více jednotlivců orchidejí přitom hostily vždyzelené druhy hostitelů. Druhové složení společenstev orchidejí na jednotlivých lokalitách významně ovlivňovaly vlastnosti hostitelů jako jejich vzrůst, struktura kůry, opadavost listů nebo taxonomická příslušnost. Autoři studie dospěli k závěru, že diverzita epifytických orchidejí je na zkoumaných lokalitách v Nepálu opravdu vysoká, a že vztahy mezi orchidejemi a jejich hostiteli tam jsou velmi těsné.

bulbophyllum_retusiculum_photo_b_raskoti

Nepálská orchidej Bulbophyllum retusiculum. Foto B. Raskoti

Timsina B., Rokaya M.B., Münzbergová Z. et al. (2016): Diversity, distribution and host-species associations of epiphytic orchids in Nepal. Biodiversity and Conservation online 31. 8. 2016.

DOI: 10.1007/s10531-016-1205-8
Kontakt: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (zuzana.munzbergova at natur.cuni.cz)