Lesy a klimatické změny – jak převzít zodpovědnost?

Za velkého zájmu proběhl v úterý 18. 10. 2016 odborný seminář o udržitelném hospodaření a ochraně lesů ve světle klimatických změn, který zorganizovaly Botanický ústav AV ČR, v. v. i., a Biologické centrum AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí AV ČR pod záštitou FORUM 2000 a Strategie AV21. V tiskové zprávě z konference organizátoři zdůrazňují, že klimatickou změnu je možné vidět nejen jako hrozbu, ale také jako příležitost pro inovace v ochraně přírody, technologiích a managementu. Více zde.