Invazní patogeny ohrožují původní rostliny i živočichy

Nepůvodní organismy jsou významným ohrožením pro původní ekosystémy i lidské aktivity. Mezi TOP 100 nejhorších invazních druhů světa přitom celou čtvrtinu představují invazní patogeny. Jsou součástí takzvaného znečištění patogeny (anglicky patogen pollution), kdy se patogeny díky lidským aktivitám šíří na nové hostitele nebo do nových oblastí výskytu.

Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích je členem početného mezinárodního týmu odborníků, který upozorňuje, že navzdory závažnosti situace s nepůvodními patogeny, víme stále jenom velmi málo o jejich biologii a jejich dopadu na biodiverzitu. Vědci tvrdí, že invazní patogeny, které mohou ohrozit cenné druhy, ekosystémy i ekosystémové služby, si zaslouží mnohem větší pozornost politiků, managementu, ale i výzkumu. Proto vytipovali 10 oblastí výzkumu a managementu, které je nutné rozvíjet, abychom mohli na hrozby invazních patogenů dostatečně a včas reagovat.

Například v Evropě jsme právě svědky invaze patogenní houby, chytridiomycety Batrachochytrium salamandrivorans. Stejně jako její blízká příbuzná, známá chytridiomyceta Batrachochytrium dendrobatidis, způsobuje smrt obojživelníků. B. salamandrivorans infikuje hlavně na čolky a mloky, kteří už kvůli tomuto onemocnění na některých místech vymírají. Situace jako je tato vyžadují okamžitý a zároveň promyšlený zásah vědců a politiků, na což by bylo dobré se připravovat na mezinárodní úrovni.

salamandra_salamandra

Batrachochytrium salamandrivorans ohrožuje i oblíbené mloky skvrnité. Kredit: Didier Descouens / Wikimedia Commons.

H. E. Roy et al. (2016): Alien Pathogens on the Horizon: Opportunities for Predicting their Threat to Wildlife. Conservation Letters online, September 2016.

DOI: 10.1111/conl.12297

Kontakt: Ing. Jan Pergl, Ph.D. (pergl at ibot.cas.cz)