Časopis Nature upozornil na článek z projektu LONGWOOD

V nejnovějším čísle časopisu Nature (538, 9 z 6. října je v sekci ‘Research Highlights’ představen článek z projektu LONGWOOD Using historical ecology to reassess the conservation status of coniferous forests in Central Europe, který byl publikován v časopise Conservation Biology. LONGWOOD je projekt financovaný ERC, který v Botanickém ústavu AV ČR řeší Péter Szabó a kol. Upoutávka z Nature zde, článek zde.