Jaký vliv má poranění na stárnutí barborek?

U vytrvalých rostlin se stáří projevuje tak, že méně rostou a méně se rozmnožují. Není to ale nezvratný proces. Když dojde k jejich poranění např. useknutím nebo ukousnutím, je to pro rostlinu příležitost k resetu jejích vnitřních hodin a k odvrácení příznaků stárnutí.

Jana Martínková z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a její spolupracovníci otestovali vliv poranění rostliny na proces stárnutí u dvou krátkověkých druhů barborek Barbarea vulgaris a Barbarea stricta, které se liší svou schopností regenerovat po poranění. Za tímto účelem badatelé uspořádali dlouhodobý experiment, v němž pěti různými způsoby poranili barborky v různých fázích jejich vývoje.

Větší poškození rostlin a jich poranění v pozdějších fázích jejich vývoje vedlo k tomu, že se množství vyprodukovaných semen mezi jednotlivými sezónami nelišilo a tvorba semen byla rozložena do více než jedné sezóny. Průměrná velikost semen barborek se snížila, zatímco jejich klíčivost se naopak zvýšila. Poranění barborek sice resetuje jejich vnitřní hodiny, tj. může prodloužit život rostliny, na druhou stranu ale negativně zasáhne jejich rozmnožování. Pokud jde o produkci semen v průběhu celého života, tak poraněné barborky nejsou úspěšnější nežli ty neporaněné.

 

barbarea_vulgaris

Barborka obecná (Barbarea vulgaris). Kredit: Jana Martínková.

Martínková J., Šmilauer P., Mihulka S., Latzel V., Klimešová J. (2016): The effect of injury on whole-plant senescence: an experiment with two root-sprouting Barbarea species. Annals of Botany 117 (4): 667-679.

DOI: 10.1093/aob/mcw010

Kontakt: RNDr. Jana Martínková, Ph.D. (jana.martinkova at ibot.cas.cz)