Jaká je vize pro globální monitorování biologických invazí?

Poslední dobou se zvyšuje poptávka po globálních systémech sledujících stav biodiverzity a také různá ohrožení, kterým biodiverzita musí čelit. Zásadní riziko pro biodiverzitu představují i biologické invaze, které různými způsoby snižují početnost domácích druhů.

Ve světě je přitom značné množství druhů, které se chovají jako invazní. Například v Evropě je více než 12 tisíc nepůvodních rostlin a savců, z nichž asi 15 % prokazatelně negativně ovlivňuje biodiverzitu. Pro úspěšný management a kontrolu invazních druhů je nezbytné detailně sledovat průběh invazí v globálním měřítku.

Početný mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, navrhl základní koncept pro globální monitorování biologických invazí. Podle nich by měl minimální soubor dat pro sledování biologických invazí zahrnovat výskyt nepůvodního druhu, jeho invazní status a jeho vliv v oblasti nepůvodního výskytu.

carpobrotus_edulis

Invaze kosmatcovníku jedlého (Carpobrutus edulis) v Itálii. Kredit: Hans Hillewaert / Wikimedia Commons.

Latombe G., Pyšek P., Jeschke J. M., Blackburn T. M., Bacher S., Capinha C., Costello M. J., Fernandez M., Gregory R. D., Hobern D., Hui C., Jetz W., Kumschick S., McGrannachan C., Pergl J., Roy H. E., Scalera R., Squires Z. E., Wilson J. R. U., Winter M., Genovesi P. & McGeoch M. A. (2016): A vision for global monitoring of biological invasions. – Biological Conservation online 26. 6. 2016.

DOI: 10.1016/j.biocon.2016.06.013

Kontakt: Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)