Jaký mají rostliny vztah k narušování prostředí?

Rostliny i jiné organismy je možné využít jako bioindikátory. K jednotlivým druhům lze přiřadit indikační hodnoty, které vyjadřují vztah mezi druhem a určitým faktorem prostředí. Z výskytu těchto druhů pak lze usuzovat na podmínky prostředí, aniž by je bylo nutné měřit. Ekologové běžně využívají indikační hodnoty například pro obsah dusíku, světlo, teplotu nebo vlhkost. Tomáš Herben z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a Jitka Klimešová z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni vedli tým, který se rozhodl vypracovat pro jednotlivé druhy rostlin indikační hodnoty popisující jejich vztah k narušování prostředí – disturbancím.

Zpracovali data ze 30 115 vegetačních snímků, zápisů druhového složení rostlinných společenstev nashromážděných generacemi botaniků, pořízených z území celé České republiky. Tyto snímky roztřídili do celkem 39 různých skupin, kterým na základě expertního úsudku přiřadili hodnoty popisující jednak četnost disturbancí, a také intenzitu disturbancí. Z takto uspořádaných vegetačních snímků pak vypočítali indikační hodnoty četnosti disturbancí a intenzity disturbancí pro celkem 1.248 druhů rostlin, zastoupených ve snímcích. Je to vůbec poprvé, kdy se povedlo tímto způsobem zpracovat indikačního hodnoty pro disturbance, přičemž klíčové bylo právě rozdělení na dvě zmíněné hodnoty.

Vědci názorně ukázali, že je možné takové indikační hodnoty určit a pak používat v ekologickém výzkumu i rozmanitých aplikacích, což doposud v případě disturbance nebylo možné. Stejným způsobem by přitom bylo možné zpracovat vegetaci i jiných území, než je České republika.

 

DisturbancePozarem

Disturbance vegetace požárem. Foto Mark Wolfe/FEMA.

 

Herben T., Chytrý M., Klimešová J. 2016: A quest for species-level indicator values for disturbance. Journal of Vegetation Science: 27, 628-636.

DOI: 10.1111/jvs.12384

Kontakt: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (herben_at_site.cas.cz)