Jak zemědělské využívání půdy ovlivňuje mykorhizní houby?

Arbuskulární mykorhiza je nejčastějším typem mykorhizy, tedy oboustranně výhodného soužití mezi kořeny rostlin a arbuskulárně mykorhizními (AM) houbami. Vyskytuje se u většiny druhů cévnatých rostlin a ovlivňuje fungování ekosystémů, jejich biodiverzitu i produktivitu. Zatím ale ještě víme málo o tom, jak se u AM hub projevují změny ve využívání zemědělské půdy.

Vědecký tým, jehož součástí byli Alena Voříšková, Martina Janoušková, Hana Pánková, Ondřej Daniel, Kristýna Vazačová, Jana Rydlová, Miroslav Vosátka a Zuzana Münzbergová z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, se pustil do srovnání společenstev AM hub v půdě bývalého pole, která přestalo být zemědělsky využíváno před 25 lety, a sousední louky.

Badatelé zkoumali AM houby ve vzorcích z kořenů vybraných vzácných druhů rostlin, které rostly jak na opuštěném poli, tak na sousední louce anebo rostly pouze na louce, ale prozatím nekolonizovaly bývalé pole. Zjistili, že druhové složení AM hub na opuštěném poli a sousední louce se navzájem příliš nelišilo a AM houby neměly vliv na schopnost rostlin kolonizovat bývalé pole. Výsledky výzkumu naznačují, že rostliny a mykorhizní houby kolonizují opuštěná pole do značné míry nezávisle.

ceske_stredohori

Opuštěné pole v Českém středohoří. Foto A. Voříšková

Voříšková A., Janoušková M., Slavíková R., Pánková H., Daniel O., Vazačová K., et al. 2016. Effect of past agricultural use on the infectivity and composition of a community of arbuscular mycorrhizal fungi. Agriculture, Ecosystems & Environment 221: 28–39.

DOI: 10.1016/j.agee.2016.01.012

Kontakt: Mgr. Alena Voříšková (alena.voriskova_at_ibot.cas.cz)