Vyšlo nové číslo časopisu Folia Geobotanica – 1/2016

V novém čísle časopisu Folia Geobotanica najdete např. článek O. Mudráka a kol. Changes in the functional trait composition and diversity of meadow communities induced by Rhinanthus minor L. nebo článek M. Szymurové a kol. Do Landscape Structure and Socio-Economic Variables Explain the Solidago Invasion? Celý obsah čísla zde.