Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016 – kongres celosvětového významu v červnu v Praze s podporou Botanického ústavu AV ČR

Ve dnech 26. – 29. 6. 2016 proběhl v Praze jeden z nejdůležitějších kongresů rostlinné biologie evropského a světového významu v letošním roce – „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se zúčastnilo více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu bylo přispění k diskusi nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století, včetně úlohy rostlin pro potravinovou bezpečnost celosvětové populace a v řešení klimatické změny. Botanický ústav významně přispěl k úspěchu kongresu – prezidentkou kongresu byla prof. Jana Albrechtová z PřF UK a  BÚ a na organizaci se podílel též doc. Miroslav Vosátka, ředitel BÚ AV ČR. (Více)