Ze světové vědy: Co když se suchozemské rostliny nevyvinuly z vodních, ale suchozemských řas?

Badatelé si už dlouho lámou hlavy nad evolucí suchozemských rostlin. Stále není jasné, z jaké skupiny pokročilých zelených řas, tedy charofyt, suchozemské rostliny vlastně vznikly. Obvykle se ale předpokládá, že bezprostředními předky suchozemských rostlin byly vodní zelené řasy, které přešly na souš, a zároveň u nich vznikl životní cyklus střídání generací v podobě, která je vlastní suchozemským rostlinám.

Peter Ulvskov z Kodaňské univerzity s kolegy jdou proti mainstreamu a tvrdí, že suchozemské rostliny vznikly nikoliv z vodních, ale ze suchozemských řas, a že vznik úspěšného životního cyklu suchozemských rostlin neměl co dělat s vlastním dobytím souše. Svou hypotézu dokládají tím, že i mezi dnešními zelenými řasami, charofyty, které jsou blízce příbuzné suchozemským rostlinám, najdeme suchozemské druhy. Detailní analýzy proteinů i genů jednotlivých skupin zelených řas v blízkosti suchozemských rostlin odhalily celou řadu adaptací, které jsou použitelné pro život na souši. Že by suchozemské rostliny doopravdy vznikly ze suchozemských řas?

Harholt J., Moestrup O., Ulvskov P. (2016). Why plants were terrestrial from the beginning. Trends Plant Sci. 21 96–101.

doi: 10.1016/j.tplants.2015.11.010