Fytokartografické syntézy v digitální podobě na webu MZK

Na webových stránkách Moravské zemské knihovny jsou k dispozici digitalizované Fytokartografické syntézy, soubor 1 225 síťových map rozšíření rostlinných druhů v České republice, který vznikl v Botanickém ústavu v letech 1986-2012.

FKS4_250dpi