Byl zveřejněn Standard „Likvidace vybraných invazních druhů rostlin”, jehož přípravu koordinovali vědci z BÚ

Vědci z BÚ koordinovali a ve spolupráci s kolegy z dalších organizací vypracovali pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR standard pro likvidaci vybraných druhů invazních rostlin a omezování jejich šíření v chráněných územích i mimo ně. Standard popisuje vybrané invazní a nepůvodní druhy, situace, kdy proti těmto druhům zasahovat a zásahy, které vedou k jejich eradikaci či snížení jejich dopadu na původní společenstva. Dokument je dostupný zde.