Špičkový botanický výzkum se v ČR dělá především v Botanickém ústavu AV ČR

Podle celonárodního srovnání institutu IDEA z května 2016 se špičkový výzkum v oboru botanika v ČR dělá především v Botanickém ústavu AV ČR. V hodnoceném období (2009-2013) zde vznikl největší počet publikací publikovaných v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS) v tomto oboru, BÚ navíc stojí za bezmála polovinou všech nejlépe hodnocených výsledků v ČR. Celých 12 % publikací, tj. 42 článků BÚ v oboru botanika vyšlo ve světově nejvýznamnějších časopisech (horní desetina), další 3 (10 %) pak v oboru ekologie a společenstva.

Studie Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013  je dostupná zde, článek z Lidových novin, který studii komentuje, zde.

IDEA_Studie_8_2016_Publikacni_vykonnost_2009_2013-1