Příroda Jižní Afriky – výstava fotografií botaniků z BÚ v Soběslavi prodloužena do 11. 9. 2016

Od 7. 6. do 17. 7. 2016 (prodlouženo do 11. 9. 2016) budou v Rožmberském domě v Soběslavi vystaveny nádherné fotografie krajin, živočichů a především úchvatných rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je během svých cest jižní Afrikou zachytili botanici z Botanického ústavu AV ČR prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr. Radka Sudová, Ph.D.

Jihoafrická republika se díky nesmírné různorodosti přírody i kultury pyšní přívlastkem „celý svět v jediné zemi“, sousední Namibie nabízí nejvyšší písečné duny a v horském království Lesotho (to může být směle považováno za střechu světa, neboť se jedná o jedinou zemi, jejíž veškeré území leží výše než 1000 metrů nad mořem) se téměř zastavil čas. Hlavní pozornost autoři věnovali oblasti Kapska, tedy jihozápadnímu cípu Jihoafrické republiky, který představuje skutečný botanický ráj. Nikde na pevnině nenajdeme srovnatelně velké území, které by s Kapskem mohlo soupeřit v celkové diverzitě rostlin a v zastoupení tzv. endemických druhů (tedy takových, které se nevyskytují na žádném dalším místě na světě). Vždyť tam na ploše jen o málo větší než Česká republika roste více než 9 tisíc druhů kvetoucích rostlin, z čehož téměř 2/3 patří mezi endemity. Kapsko sice zaujímá jen asi 0,5 % rozlohy Afriky, vyskytuje se zde však plná pětina všech afrických druhů! Všechny přirozené kapské ekosystémy, mezi něž patří např. extrémně bohatá keřovitá společenstva zvaná fynbos, otevřenější vegetace s množstvím cibulovin nazývaná renosterveld nebo polopouštní oblasti karoo, kde dominují nejrůznější sukulenty, jsou však velice zranitelné a každý pátý kapský druh je dnes přímo ohrožen vyhynutím. Přijměte tedy pozvání do tohoto úchvatného světa… výstavu komentovaných fotografií doplněných o ukázky jihoafrických sukulentů a dalších rostlin můžete navštívit od 7. 6. až do 17. 7. denně kromě pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00).

IMG_9014

Na výstavu Vás srdečně zve její kurátor RNDr. Daniel Abazid

BLATSKÉ MUZEUM V SOBĚSLAVI A VESELÍ N. L.

Plakát k výstavě