Co prozradil výstřední transkriptom bublinatky obecné?

Bublinatky obecné jsou úžasné v mnoha směrech. Jsou to krásně kvetoucí, vodní a zároveň masožravé rostliny, což má zásadní vliv na jejich vzhled. Pasti, tedy lapací měchýřky bublinatek, jimiž rostliny chytají drobné vodní živočichy, se zavírají tak rychle, že se tomu nechce vůbec věřit. Rychlost uzávěru pasti bublinatky je asi 1/250 sekundy. A výjimečné jsou i na genetické úrovni. Jejich genom totiž bývá oproti jiným rostlinám velmi redukovaný, dokonce tak moc, že bublinatky patří mezi cévnaté rostliny s nejmenším známým genomem.

James D Stone z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, Lubomír Adamec z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jejich spolupracovníci zpracovali transkriptom, čili soubor všech RNA vytvořených transkripcí DNA, které získali z napěstovaných rostlin bublinatky obecné (Utricularia vulgaris). Ukázalo se, že bublinatka obecná hojně využívá takzvaný alternativní sestřih, při němž z jednoho genu vzniká více různých proteinů. Vše nasvědčuje tomu, že ve svém genomu šetří místem, takže se jim genom může zmenšovat.

utricularia vulgaris L_Adamec

Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) má na svém stonku tisíce lapacích pastí o velikosti až 5 mm.
V Botanickém ústavu AV ČR ji běžně využívají v ekofyziologickém a transkriptomickém výzkumu. Foto L. Adamec.

 

Bárta J., Stone J. D., Pech J., Sirová D., Adamec L., Campbell M. A., Štorchová H., 2015. The transcriptome of Utricularia vulgaris, a rootless plant with minimalist genome, reveals extreme alternative splicing and only moderate sequence similarity with Utricularia gibba. BMC Plant Biol. 15: 78.

DOI: 10.1186/s12870-015-0467-8

Kontakt: RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (lubomir.adamec_at_ibot.cas.cz)

Blog píše Stanislav Mihulka. Více o blogu zde.