Je rákos vhodným modelovým druhem pro studium invazí?

Rákos obecný (Phragmites australis) je mohutná vytrvalá tráva, která miluje zamokřená místa a utváří vzhled řady mokřadů mírného pásu i subtropických a tropických oblastí. Roste kosmopolitně, tedy prakticky po celém světě. V České republice je domácím druhem, nelze si ale nevšimnout, jak leckde úspěšně potlačuje ostatní druhy. Na řadě míst světa, především v Severní Americe, jsou evropské rákosy invazní pohromou.

Invazní populace rákosu se v posledních lety staly předmětem intenzivního výzkumu. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a jeho kolegové v nové studii navrhují, aby se rákos stal modelovým druhem pro studium rostlinných invazí.

Rákos je podle nich dominantním druhem globálně významných mokřadů, což z něj dělá velmi slibný druh pro financování výzkumu. Další výhoda rákosu spočívá v tom, že je opravdu snadné ho pěstovat, množit a používat v experimentech. Nezanedbatelné je i to, že rákos zvládá rozmanité podmínky prostředí a roste v řadě různých společenstev rostlin.

Rakosi

Rákos obecný. Kredit: Adamantios / Wikimedia Commons.

Meyerson L. A., Cronin J. T., Pyšek P.: Phragmites australis as a model organism for studying plant invasions. Biological Invasions online 26. 4. 2016.

 

DOI 10.1007/s10530-016-1132-3

Kontakt: Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)