Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Evolutionary history of relict serpentine populations of Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) in Central Europe 2006 - 2008
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
Is invasiveness of aquatic plants triggered by polyploidization? Story of Myriophyllum species. 2012 - 2015
Microevolutionary processes in marginal populations of plants with ploidy heterogeneity: Hieracium echioides as a model system 2008 - 2010
Microspeciation processes and migration history of Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
GP13-18610P Remarkable cytotype co-existence of Pilosella echioides: the only known sexual system with triploid dominance 2013 - 2015
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium - evolutionary history, reproductive, and consequences of hybridization with Cerastium arvense 2007 - 2009
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium – evolutionary history, reproductive success, and consequences of hybridization with C. arvense 2007 - 2009
120810 The Campanula patula polyploid complex: Does polytopic evolution repeat itself? 2010 - 2012
Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella? 2002 - 2003
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009