List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005