List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
COST E38 Woody roots processes
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling?
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
COST E38 Woody roots processes
Centrum pro výzkum biorafinací
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Květena České republiky - svazek 8/2
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability