Project Detail

Květena České republiky - svazek 8/2

Name: Květena České republiky - svazek 8/2
Researchers: Danihelka Jiří (member in research team)
Provider: Grantová agentura ČR
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: Osmisvazková Květena České republiky je dosud nejucelenějším a nejpodrobnějším dílem o našich cévnatých rostlinách a nyní se blíží ke svému dokončení. Je to komplexní a kritické taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou acenologi ckou charakteristikou jednotlivých druhů. Je založena na originálním studiu rostlinného materiálu s využitím současných vědeckých poznatků v metodice studia. Zpracování některých rodů představuje dokonce menší monografické studie. První svazekvyšel v r. 1988 (v 2. vydání 1997), druhý 1990 (v 2. vydání 2003), třetí 1992 (v 2. vydání 2003), čtvrtý 1995, pátý 1997, šestý 2000, sedmý je připraven k tisku a první polovina rozsáhlého osmého je dokončována. Jde o dílo v české botanicenezastupitelné, reprezentu jící naši botaniku i v zahraničí. Předložený návrh se týká zpracování druhé, závěrečné poloviny posledního, osmého svazku zmíněného kompendia. Tato druhá polovina osmého svazku bude obsahovat celkem 6 čeledí jednoděložných.

Back to List