List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
GA16-15012S Drivers of communities\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\\\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\\\\\\\\\\\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
Drivers of competition asymmetry in communities of perennial species: ubiquitous but untested 2023 - 2025
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
204411TAČR Drought and bark beetle - what next? Assessment of a forest response to disturbances as a basis for NP Bohemian Switzerland management 2020 - 2022
204411TAČR Drought and bark beetle - what next? Assessment of a forest response to disturbances as a basis for NP Bohemian Switzerland management 2020 - 2022
GA15-05466S Dynamics of mycorrhizal communities as plant adaptation to environmental conditions 2015 - 2017
GA15-05466S Dynamics of mycorrhizal communities as plant adaptation to environmental conditions 2015 - 2017
GA15-05466S Dynamics of mycorrhizal communities as plant adaptation to environmental conditions 2015 - 2017
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008