Project Detail

Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy.

Name: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy.
Researchers: Jankovská Vlasta (member in research team)
Provider: GA AV ČR
Realization from: 2003
Realization to: 2007
Summary: Na základě pylových analýz povrchových vzorků z různých rostlinných společenstev stanovit rozdíly mezi skladbou pylového spektra a skladbou vegetace.

Back to List