Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy.

Název: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy.
Řešitelé: Jankovská Vlasta (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Na základě pylových analýz povrchových vzorků z různých rostlinných společenstev stanovit rozdíly mezi skladbou pylového spektra a skladbou vegetace.

Zpět na seznam