Project Detail

Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států

Name: Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Researchers: Martínková Jana (head – principal researcher)
Provider: MŠMT
Number: LTAUSA18

Back to List