Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států

Název: Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Řešitelé: Martínková Jana (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: LTAUSA18

Zpět na seznam