List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Methods of studying nutrients acquisition and structural changes of roots of ectomycorhizal woody species under mountain ecosystems conditions 2005 - 2007
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Methods of studying nutrients acquisition and structural changes of roots of ectomycorhizal woody species under mountain ecosystems conditions 2005 - 2007
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2009
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Plant communities of the Korean Peninsula: the first vegetation synthesis of less known area 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2009
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005