Project Detail

Hieracium in the Czech Republic and Slovenia

Name: Hieracium in the Czech Republic and Slovenia
Researchers: Chrtek Jindřich (head – principal researcher)
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Realization from: 2005
Realization to: 2006
Summary: Dvoustranný česko-slovinský projekt zaměřený na taxonomické zhodnocení vybraných skupin rodu Hieracium (Hieracium bifidum a H. villosum) v obou zemích. Předpokládanými výstupy projektu je taxonomická studie těchto okruhů, mapy rozšíření základních druhů rodu Hieracium ve Slovinsku a podrobná nálezová databáze.

Back to List