Publikace

Filtr

   

Publikace
Juráň J. 2022: Na začátku byla sinice! Jak sinice (a řasy) formovaly život na naší planetě? Botanika 2022, 11 - 13.
Saha S., Esposito G., Urajová P., Mareš J., Ewe D., Caso A., Macho M., Delawská K., Kust A., Hrouzek P., Juráň J., Costantino V. & Saurav K. 2020: Discovery of Unusual Cyanobacterial Tryptophan-Containing Anabaenopeptins by MS/MS-Based Molecular Networking. Molecules 25, 1 - 12. doi:10.3390/molecules25173786
Juráň J. & Kaštovský J. 2019: The procedure of compiling the Red List of microscopic algae of the Czech Republic. Biodiversity and Conservation 28, 2499 - 2529. doi:10.1007/s10531-019-01792-x
Juráň, J. & Couté, A. 2018: African Trachelomonas saccasii found in a European mesotrophic pond (Czech Republic). implication for euglenoid biogeography and recommendations for euglenoid flagship species. Phytotaxa 334, 201 - 214. doi:10.11646/phytotaxa.334.3.1
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R., Chattová B., Juráň J., Lepšová-Skácelová O., Pitelková P., Pusztai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. & Mühlsteinová R. 2018: Atlas sinic a řas ČR 1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1 - 384.
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R., Chattová B., Juráň J., Lepšová-Skácelová O.,Pitelková P., Pusztai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. & Mühlsteinová R. 2018: Atlas sinic a řas ČR 2. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1 - 480.
Navrátilová J. & Juráň J. 2018: Botanický ústav AV ČR, vědecké pracoviště Třeboň. in: Ročenka města Třeboně 2017, Třeboň 2017, 47 - 47.
Poniewozik M. & Juráň, J. 2018: Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecology and Evolution 151, 18 - 34. doi:10.5091/plecevo.2018.1308
Juráň J. 2017: The checklist of photosynthetic euglenoids (order Euglenales) of the Czech Republic: Ecology, taxonomy, distribution. Phytotaxa 317, 1 - 16. doi:10.11646/phytotaxa.317.1.1
Juráň, J. 2016: Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. PhytoKeys 61, 81 - 91. doi:10.3897/phytokeys.61.7408
Juráň, J. 2015: Jak lépe poznat svět řas a sinic? Botanika 3, 20 - 21.
Juráň, J. 2015: Proč mít sbírku řas? Botanika 3, 18 - 19.
Juráň J., Hauer T., Johansen J.R. & Krienitz L. 2015: Proposal to conserve the name Cyanospira G. Florenz. & al. (Cyanophyceae) against Cyanospira Chodat (Euglenophyceae). Taxon 64, 845 - 846. doi:10.12705/644.17