Publications

Filter

   

Publications
Juráň J. 2022: Na začátku byla sinice! Jak sinice (a řasy) formovaly život na naší planetě? (In the beginning there was cyanobacteria! How cyanobacteria (and algae) formed life on ours the planet?) Botanika 2022, 11 - 13.
Saha S., Esposito G., Urajová P., Mareš J., Ewe D., Caso A., Macho M., Delawská K., Kust A., Hrouzek P., Juráň J., Costantino V. & Saurav K. 2020: Discovery of Unusual Cyanobacterial Tryptophan-Containing Anabaenopeptins by MS/MS-Based Molecular Networking. Molecules 25, 1 - 12. doi:10.3390/molecules25173786
Juráň J. & Kaštovský J. 2019: The procedure of compiling the Red List of microscopic algae of the Czech Republic. Biodiversity and Conservation 28, 2499 - 2529. doi:10.1007/s10531-019-01792-x
Juráň, J. & Couté, A. 2018: African Trachelomonas saccasii found in a European mesotrophic pond (Czech Republic). implication for euglenoid biogeography and recommendations for euglenoid flagship species. Phytotaxa 334, 201 - 214. doi:10.11646/phytotaxa.334.3.1
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R., Chattová B., Juráň J., Lepšová-Skácelová O., Pitelková P., Pusztai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. & Mühlsteinová R. 2018: Atlas sinic a řas ČR 1. (Atlas of Cyanobacteria and Algae of the Czech Republic 1.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1 - 384.
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R., Chattová B., Juráň J., Lepšová-Skácelová O.,Pitelková P., Pusztai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. & Mühlsteinová R. 2018: Atlas sinic a řas ČR 2. (Atlas of Cyanobacteria and Algae of the Czech Republic 2.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1 - 480.
Navrátilová J. & Juráň J. 2018: Botanický ústav AV ČR, vědecké pracoviště Třeboň. (Institute Botany CAS in Třeboň.) in: Ročenka města Třeboně 2017, Třeboň 2017, 47 - 47.
Poniewozik M. & Juráň, J. 2018: Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecology and Evolution 151, 18 - 34. doi:10.5091/plecevo.2018.1308
Juráň J. 2017: The checklist of photosynthetic euglenoids (order Euglenales) of the Czech Republic: Ecology, taxonomy, distribution. Phytotaxa 317, 1 - 16. doi:10.11646/phytotaxa.317.1.1
Juráň, J. 2016: Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. PhytoKeys 61, 81 - 91. doi:10.3897/phytokeys.61.7408
Juráň, J. 2015: Jak lépe poznat svět řas a sinic? (Botany.) Botanika 3, 20 - 21.
Juráň, J. 2015: Proč mít sbírku řas? (Botany.) Botanika 3, 18 - 19.
Juráň J., Hauer T., Johansen J.R. & Krienitz L. 2015: Proposal to conserve the name Cyanospira G. Florenz. & al. (Cyanophyceae) against Cyanospira Chodat (Euglenophyceae). Taxon 64, 845 - 846. doi:10.12705/644.17