2015

1/ Mezikontinentální zavlékání rostlinných druhů a globální rozložení diverzity nepůvodních flór

První celosvětová analýza zavlékání rostlin mezi kontinenty v důsledku lidské činnosti, založená na unikátní databázi výskytu zdomácnělých druhů ve 481 pevninských a 362 ostrovních regionech, ukázala, že 13 168 rostlinných druhů, což odpovídá 3,9 % světové flóry, se trvale vyskytuje mimo oblast svého původního rozšíření. Zavlékání probíhalo zejména z kontinentů na severní polokouli do ostatních částí světa (viz obr.).

PowerPoint Presentation

Výměna nepůvodních druhů mezi kontinenty. Schématické znázornění člověkem podmíněných přesunů rostlin mezi jednotlivými kontinenty. Každý kontinent je jak zdrojem (v oblasti dvojité čáry po obvodu), tak příjemcem (prázdné místo ve vnitřním kruhu). Šířka čáry znázorňující výměnu proporcionálně odpovídá počtu druhů. V grafu je také ukázáno to, že druhy mohou být v jedné části kontinentu původní a v jiné nepůvodní. Převzato z van Kleunen et al., Nature 525: 100-103, 2015.

1. van Kleunen M., Dawson W., Essl F., Pergl J., Winter M., Weber E., Kreft H., Weigelt P., Kartesz J., Nishino M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Ebel A. L., Figueiredo E., Fuentes N., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Kupriyanov A., Masciadri S., Meerman J., Morozova O., Moser D., Nickrent D. L., Patzelt A., Pelser P. B., Baptiste M. P., Poopath M., Schulze M., Seebens H., Shu W., Thomas J., Velayos M., Wieringa J. J. & Pyšek P. (2015) Global exchange and accumulation of non-native plants. Nature 525: 100–103 (doi: 10.1038/nature14910).

2. Seebens H., Essl F., Dawson W., Fuentes N., Moser D., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Weber E., Winter M. & Blasius B. (2015) Global trade will accelerate plant invasions in emerging economies under climate change. Global Change Biology 21: 4128–4140 (doi: 10.1111/gcb.13021)

2/ Kapitoly o sinicích ve druhém vydání knihy Freshwater Algae of North America

Profesor Jiří Komárek byl díky svým hlubokým znalostem o druhové bohatosti sinic a jejich výskytu napříč světem přizván ke spoluautorství kapitol zabývajících se diverzitou této vodohospodářsky významné skupiny organismů v Severní Americe, které jsou součástí knihy Freshwater Algae of North America. Publikaci jako celek využijí nejen studenti na univerzitách, ale i vědečtí pracovníci, stejně jako specialisté v praxi.

2014_1

Komárek J., Johansen J.R. 2015. Coccoid Cyanobacteria. In: Wehr J.D., Sheath R.G & Kociolek J. P. [Eds]: Freshwater Algae of North America. Ecology and Classification. Academic Press, New York, USA, pp. 75-133.

Komárek J., Johansen J.R. 2015. Filamentous Cyanobacteria. In: Wehr J.D., Sheath R.G & Kociolek J. P. [Eds]: Freshwater Algae of North America. Ecology and Classification. Academic Press, New York, USA, pp. 135-235.

3/ Ekologický význam klonality u rostlin

Mnoho rostlin je schopno se rozmnožovat klonálně (pomocí hlíz, oddenků či stolonů) a očekává se, že by jim to mělo přinést nějaké výhody oproti rostlinám neklonálním. Nám se podařilo shromáždit údaje o klonálním růstu pro většinu druhů naší flóry (>2000) a ukázat, jak se liší klonalita v různých rostlinných společenstvech, že klonální rostliny si mohou dovolit investovat méně do produkce semen a že díky neustálému přirůstání nových a odumírání starých částí rostliny se umí vyhnout stárnutí.

Herben T., Šerá B., Klimešová J. (2015) Clonal growth and sexual reproduction: tradeoffs and environmental constraints. Oikos 124: 469–476, 2015

Klimešová J., Herben T. (2015) Clonal and bud bank traits: patterns across temperate plant communities. Journal of Vegetation Science 26: 243-253.

Klimešová J., Nobis M.P., Herben T. (2015) Senescence, ageing and death of the whole plant: morphological prerequisites and constraints of plant immortality. New Phytologist 206: 14-18.