2012

Prémie Otto Wichterleho

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš udělil Prémii Otto Wichterleho pro rok 2012 devatenácti mladým badatelům z Akademie věd ČR. Mezi oceněnými byl i náš kolega Pavel Trávníček. Předání se uskutečnilo ve středu 13. června 2012 v pražské Lannově vile.  Slavnostní vyhlášení se konalo za účasti ředitelů vědeckých pracovišť AV ČR a dalších významných osobností. Prémie Otty Wichterleho je každoročně udělována vědeckým pracovníkům, kteří plní pracovní úkoly zvláště významné pro rozvoj příslušné vědní disciplíny a dosahují mimořádných vědeckých výsledků.

Záznam slavnostního předání uvedla Česká televize v rámci hlavní zpravodajské relace „Události“ ve středu 13. 6. 2012.
Odkaz na záznam z předání zde.

premie-otto-wichterleho-2012 


Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš udělil letošní prestižní Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky.
Mezi oceněnými mladými badateli je Ing. Václav Mahelka, PhD. z Oddělení genetické ekologie.

Cena byla udělena za vědecký výsledek: Genomy polyploidních trav: na stopě netušených předků.

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční 10. října 2012 ve Ville Lanna za účasti předsedy Akademie věd, ředitelů vědeckých pracovišť AV ČR a dalších významných osobností. Ocenění se uděluje za ukončené vědecké výsledky excelentního a kvalitního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority. 


Čestná plaketa za přínos k rozvoji limnologie ve Střední a Jižní Americe

Významné mezinárodní ocenění převzal letos v červnu prof. RNDr. Jiří Komárek DrSc., dlouholetý vědecký pracovník Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,  a přední český odborník na problematiku cyanobakterií a řas. Čestná plaketa mu byla udělena „Za rozvoj limnologie ve Střední a v Jižní Americe“. Stalo se tak během mezinárodní limnologické konference, konané při příležitosti 20. výročí vzniku Limnologické společnosti Kolumbie (Medellín, Kolumbie, 16. až 26. června 2012).

Kromě 12 hydrobiologů a limnologů z různých států Jižní Ameriky dostali toto ocenění i dva evropští specialisté, prof. Joan Armengol z Barcelony a prof. Jiří Komárek. Ocenění prof. Komárka bylo zdůvodněno jeho účastí na významných projektech na Kubě, v Belize, Guatemale, Nikaragui a v Brazílii, které vyústily do mnoha publikací. Dále byla vysoce oceněna pedagogická činnost, zejména působení jako „visiting profesor“ na universitě UNAM v Mexico City v roce 1996 a vedení řady postgraduálních kurzů zaměřených na diverzitu cyanobakterií, zejména ve sladkovodních a lesních ekosystémech (Argentina, Brazílie, Columbie, Guatemala a Uruguay). Zvláště bylo zmíněno i autorství kapitol o cyanobakteriích ve velkém souborném díle „Freshwater Algae of North America“, vydaném v roce 2003 a zahrnujícím i Karibskou oblast.

profesor_komarek
 


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

Kategorie: Cena Františka Běhounka 

Významné domácí ocenění obdržel prof. RNDr. Jiří Komárek DrSc. Za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji mu byla letos udělena historicky první Cena Františka Běhounka, kterou udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pan profesor byl vybrán z devatenácti kandidátů z celé České republiky. Slavnostní předání se uskutečnilo dne 27. listopadu 2012.