Ocenění

2023

RNDr. Lubomír Adamec, DSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
(udělila Akademie věd ČR)

RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.
Cena České společnosti pro experimentální biologii rostlin (ČSEBR)

RNDr. Vlasta Jankovská, CSc.
Cena ředitele Správy KRNAP za rok 2022

prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Cena bratří Preslů za publikaci Těla rostlin
(udělil Botanický ústav AV ČR)

Mgr. Matěj Man
Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za publikaci Can high-resolution topography and forest canopy structure substitute microclimate measurements? Bryophytes say no.“ publikovanou v časopise Science of the Total Environment
(udělila Česká společnost pro ekologii)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

2022

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Národní cena vlády Česká hlava
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
(udělila Akademie věd ČR)

RNDr. Zuzana Chumová, PhD.
Prémie Otto Wichterleho
(udělila Akademie věd ČR)

Dina in ‘t Zandt, PhD
John L. Harper Prize
(udělila Britská ekologická společnost za nejlepší práci v časopise Journal of Ecology, kterou napsal autor na začátku své kariéry)

2021

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Ana Novoa, Ph.D.
Prémie Otto Wichterleho
(udělila Akademie věd ČR)

PhDr. Helena  Svitavská Svobodová, CSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
(udělila Akademie věd ČR)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Alfred Russel Wallace Award
(udělila International Biogeography Society)

2020

prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Praemium Academiae
(udělila Akademie věd ČR)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Cena předsedkyně Akademie věd České republiky za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Pamětní medaile významným osobnostem fakulty ke 100 letům Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
(udělil děkan PřF UK)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
(udělila Akademie věd ČR)

Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Prémie Otto Wichterleho
(udělila Akademie věd ČR)

Martin Bouda, Ph.D.
Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. a kolektiv
Cena Nakladatelství Academia za publikaci Klíč ke květeně ČR

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. a kolektiv
Cena bratří Preslů za publikaci Klíč ke květeně ČR
(udělil Botanický ústav AV ČR)

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. a kolektiv
Cena Slovník roku, 2. místo v kategorii přírodovědných encyklopedií za publikaci Klíč ke květeně ČR
(udělila Jednota tlumočníků a překladatelů)

 

2019

Mgr. Martin Čertner, Ph.D.
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR (udělila Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“)

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky
Oceněný výsledek: Vzájemné interakce lidských společností a životního prostředí v minulosti

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách
(udělila Akademie věd ČR)

RNDr. Jan Altman, Ph.D.
Prémie Otto Wichterleho
(udělila Akademie věd ČR)

RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy
(udělila Akademie věd ČR)

prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.
Cena bratří Preslů za publikaci Temperate herbs: an architectural analysis
(udělil Botanický ústav AV ČR)

doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D., doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.
Cena bratří Preslů za publikaci Anatomy, Age and Ecology of High Mountain Plants in Ladakh, the Western Himalaya (udělil Botanický ústav AV ČR)

2018

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Cena Neuron za významný vědecký objev
(udělil Nadační fond Neuron na podporu vědy)

RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Cena Neuron pro mladé nadějné vědce
(udělil Nadační fond Neuron na podporu vědy)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.
Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky
Oceněný výsledek: Obnova rostlinné biodiverzity tradičně obhospodařovaných lesů

doc. Ing. Josef Elster, CSc.
Pamětní medaile Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za dlouholetý osobní přínos k rozvoji polárního výzkumu
Udělil rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D., RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D., doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.
Cena bratří Preslů za publikaci A field guide to the flora of Ladakh (udělil Botanický ústav AV ČR)

2017

prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách (udělila Akademie věd ČR)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics)

prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Cena Arnošta z Pardubic za přínos světové vědě, pedagogické činnosti a popularizaci vědy (udělila Univerzita Karlova in memoriam)

RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky
Oceněný výsledek: Evoluce rostlin v odpovědi na čtvrtohorní klimatické změny

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Robert H. Whittaker Distinguished Ecologist Award (udělila Americká ekologická společnost)

RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.
Prémie Otto Wichterleho (udělila Akademie věd ČR)

prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Cena Antonína Friče za přínos současné podobě a směřování Živy v roli předsedy redakční rady (in memoriam)

2016

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
ISI Highly Cited Researcher (ISI THOMSON REUTERS)

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
ISI Highly Cited Researcher (ISI THOMSON REUTERS)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu (udělilo MŠMT ČR)

prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Čestná oborová medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy (udělila Akademie věd ČR)

Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky
Oceněný výsledek: Dlouhodobé změny biodiverzity vegetace temperátních lesů

RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.
Ocenění L’Oréal-UNESCO „Pro ženy ve vědě“
Oceněný projekt: Biologické půdní krusty – zdroj nebo úložiště uhlíku?

Mgr. Péter Szabó, Ph.D.
Zólyominé Barna Piroska Prize (udělila Biological Section of the Hungarian Academy of Sciences)
Oceněn dlouhodobý přínos Dr. Szabó k rozvoji historické ekologie ve středoevropském prostoru i v mezinárodním měřítku.

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Cena děkana FF MU
Oceněná práce: Disertační práce Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě.

2015

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
ISI Highly Cited Researcher (ISI THOMSON REUTERS)

RNDr. Zdenka Neuhäuslová, CSc. a RNDr. Robert Neuhäusl, DrSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách (udělila Akademie věd ČR)

RNDr. Jan Mareš, Ph.D.
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR (udělila Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“)

2014

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
ISI Highly Cited Researcher (ISI THOMSON REUTERS)

RNDr. Vlasta Jankovská, CSc.
Čestná oborová medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách (udělila Akademie věd ČR)

doc. Mgr. Jan Vondrák, Ph.D.
Cena Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky
Oceněný výsledek: Fylogenetický přístup k řešení taxonomie kritických skupin lichenizovaných hub

doc. ing. Jan Wild, Ph.D.
Cena Technologické agentury ČR za nejlepší projekt aplikovaného výzkumu v kategorii Užitečnost řešení
Oceněný výsledek: řešení projektu Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích

prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Čestné členství v České botanické společnosti za zásluhy v botanice a v ČBS (udělila Česká botanická společnost)

Ing. Václav Mahelka, PhD.
Purkyňova cena za popularizaci biologických věd autorovi vyhodnoceného nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii od 30 let
Oceněný článek: O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků (udělila redakční rada a redakce časopisu Živa)

prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.
Cena bratří Preslů za publikaci Süsswasserflora von Mitteleuropa, 3rd part: Heterocytous  Genera (udělil Botanický ústav AV ČR)

Fotogalerie a podrobnosti
Fotografie a podrobnosti ze slavnostního předávání cen vědeckým pracovníkům Botanického ústavu AV ČR

2014 l 2013 l 2012 l 2011 l 2010

Přehled cen udělených od r. 1999 podle kategorií (PDF, 150 KB)

marsalek_5  marsalek_2  nedbalova_3