2010

Přehled cen, které pracovníci Botanického ústavu získali v roce 2010 

Výroční cena za vědeckou odbornou literaturu byla udělena knižní publikaci Květena České republiky 8 (vydalo nakladatelství Academia). Nadace ČLF uděluje Výroční ceny za mimořádná díla umělecké, vědecké a novinářské tvorby.

Předání ceny proběhlo na slavnostním večeru, který se uskutečnil 9. 6. 2011 v divadle Archa, laudatio přednesl předseda poroty prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.

Za kolektiv autorů cenu převzali Jitka Štěpánková , Jindřich Chrtek jun. a Zdeněk Kaplan
Fotografie, znění laudatia a ostatní informace z předávání cen ČLF pro 2010.

kvetena-cr-8   Květena České republiky 8.
Jitka Štěpánková a kolektiv 2010
Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru tohoto území.Je to komplexní kriticky taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Osmý svazek Květeny zahrnuje pro území České republiky první monografické zpracování rodu Taraxacum (se 179 druhy) a dále je zahrnuto 27 čeledí jednoděložných se 75 rody a 199 číslovanými druhy.Z rozsáhlejších čeledí jsou zastoupeny např. PotamogetonaceaeLiliaceaeOrchidaceae,IridaceaeConvallariaceae a Hyacinthaceae. Autorsky se na svazku podílelo 29 autorů, text je doplněn 104 celostránkovými tabulemi.Podrobnější informace zde.

 

Cena za publikační počin Univerzity Karlovy

Za mimořádný přínos k pochopení příčin a důsledků biologických invazí ve světě a za významné objevy v ekologii invazních rostlin byl oceněn prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.