Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin

Název: Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin
Řešitelé: Rydlová Jana (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je přispět k bližšímu poznání mikroevolučních procesů, které se spolupodílejí na utváření populační struktury u diploidně-polyploidních komplexů cévnatých rostlin, to na příkladu třech modelových skupin z květeny ČR: Aster amellus, Campanula gentilis a Pimpinella saxifraga. Při řešení projektu je využívána řada biosystematických, populačně-biologických a ekologických technik (průtoková cytometrie, molekulární postupy, demografické analýzy, experimentální kultivace, atd.). Jsou zkoumány otázky, které byly u polyploidních skupin dosud převážně přehlíženy (populační screening ploidie pylových zrn a role neredukovaného pylu, srovnání demografických parametrů u diploidů a jejich polyploidních derivátů, interakce různých cytotypů s arbuskulárními mykorhizními houbami, potenciální ploidně-specifické rozdíly v odezvě na napadení herbivorním hmyzem). Současně bylo zahájeno dlouhodobé sledování změn v zastoupení jednotlivých ploidních úrovní ve smíšených populacích.

Zpět na seznam