Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.

Název: Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.
Řešitelé: Mandák Bohumil (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Grantový projekt financující dlouhodobý pobyt na univerzitě v Leicesteru. V rámci zahraničního pobytu je řešena problematika hybridizace a polyploidicace v rámci komplexu druhů Chenopodium album agg. Pozornost je zaměřena zejména na využití metody genomické hybridizace in situ.

Zpět na seznam