Project Detail

Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.

Name: Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.
Researchers: Mandák Bohumil (head – principal researcher)
Provider: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Realization from: 2005
Realization to: 2006
Summary: Grantový projekt financující dlouhodobý pobyt na univerzitě v Leicesteru. V rámci zahraničního pobytu je řešena problematika hybridizace a polyploidicace v rámci komplexu druhů Chenopodium album agg. Pozornost je zaměřena zejména na využití metody genomické hybridizace in situ.

Back to List