Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.

Název: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.
Řešitelé: Rybníček Kamil (člen řeš. kolektivu)
Hájková Petra (člen řeš. kolektivu)
Hájek Michal (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP - AOPK
Řešeno od: 2000
Řešeno do: 2004

Zpět na seznam