Project Detail

Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.

Name: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.
Researchers: Rybníček Kamil (member of research team)
Hájková Petra (member of research team)
Hájek Michal (member of research team)
Provider: MŽP - AOPK
Realization from: 2000
Realization to: 2004

Back to List