Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture

Název: Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture
Řešitelé: Rydlová Jana (člen výzkumné skupiny)
Janoušková Martina (člen výzkumné skupiny)
Sudová Radka (člen výzkumné skupiny)
Poskytovatel: EU
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2004
Shrnutí: Projekt se zabývá tolerancí AM hub izolovananých z kontaminované půdy k těžkým kovům. Cílem projektu je srovnání vlivu těžkých kovů na linie izolátů udržované dlouhodobě i) v kontaminované půdě nebo ii) v substrátu bez přítomnosti těžkých kovů.

Zpět na seznam