Project Detail

Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture

Name: Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture
Researchers: Rydlová Jana (member of of research group)
Janoušková Martina (member of of research group)
Sudová Radka (member of of research group)
Provider: EU
Realization from: 2003
Realization to: 2004
Summary: Projekt se zabývá tolerancí AM hub izolovananých z kontaminované půdy k těžkým kovům. Cílem projektu je srovnání vlivu těžkých kovů na linie izolátů udržované dlouhodobě i) v kontaminované půdě nebo ii) v substrátu bez přítomnosti těžkých kovů.

Back to List