Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub

Název: Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub
Řešitelé: Rydlová Jana (člen řeš. kolektivu)
Vohník Martin (člen řeš. kolektivu)
Janoušková Martina (člen řeš. kolektivu)
Sudová Radka (člen řeš. kolektivu)
Batkhuu Enkhtuya (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 1999
Řešeno do: 2004
Shrnutí: V rámci projektu jsou zkoumány edafické faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby. Pozornost je věnována zejména vlivu těžkých kovů a organické hmoty na rozvoj a fungování mykorhizní symbiózy.

Zpět na seznam