Project Detail

Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub

Name: Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub
Researchers: Rydlová Jana (member of research team)
Vohník Martin (member of research team)
Janoušková Martina (member of research team)
Sudová Radka (member of research team)
Batkhuu Enkhtuya (member of research team)
Provider: MŠMT
Realization from: 1999
Realization to: 2004
Summary: V rámci projektu jsou zkoumány edafické faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby. Pozornost je věnována zejména vlivu těžkých kovů a organické hmoty na rozvoj a fungování mykorhizní symbiózy.

Back to List