Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.

Název: Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.
Řešitelé: Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Prošek Jiří (člen řeš. kolektivu)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Palice Zdeněk (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Hederová Lucia (člen řeš. kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy, Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Číslo: INTERREG - 100281957
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam