Project Detail

Landscape memory - measures to support transboundary regional development of Bohemian Switzerland, based on landscape history

Name: Landscape memory - measures to support transboundary regional development of Bohemian Switzerland, based on landscape history
Researchers: Wild Jan (head – principal researcher)
Prošek Jiří (member of research team)
Švábová Markéta (member of research team)
Petřík Petr (member of research team)
Palice Zdeněk (member of research team)
Müllerová Jana (member of research team)
Hederová Lucia (member of research team)
Hadincová Věroslava (member of research team)
Provider: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy, Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Number: INTERREG - 100281957
Realization from: 2017
Realization to: 2019

Back to List