Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám

Název: Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Řešitelé: Bartoš Michael (řešitel)
Martínková Jana (spoluřešitel)
Schnablová Renáta (člen řešitelského kolektivu)
Lubbe Frederick Curtis (člen řešitelského kolektivu)
Klimešová Jitka (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam