Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les.

Název: Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les.
Řešitelé: Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Martincová Nina
Moudrá (roz. Šmejdová) Lucie
Švábová Markéta
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy,
Číslo: INTERREG - 99,GA16-18316S,INTERREG - 99
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam