Project Detail

Transboundary mapping of forest ecosystems – the way to common management of NP Šumava and NP Bavarian forest

Name: Transboundary mapping of forest ecosystems – the way to common management of NP Šumava and NP Bavarian forest
Researchers: Wild Jan (head – principal researcher)
Martincová Nina
Moudrá (roz. Šmejdová) Lucie
Švábová Markéta
Provider: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy,
Number: INTERREG - 99,GA16-18316S,INTERREG - 99
Realization from: 2017
Realization to: 2019

Back to List