Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací

Název: Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Řešitelé: Maršálková Eliška (člen řešitelského kolektivu)
Zezulka Štěpán
Maršálek Blahoslav
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA16-18316S

Zpět na seznam